Community leren in jouw blended onderwijsontwerp

Datum: 25 april 2023
Auteur: Koen van Spaandonk

Blended leren is afstandsleren en zorgt daarmee voor afname van de interactie en betrokkenheid met studenten en tussen studenten.” Deze opvatting wordt waarheid, wanneer blended onderwijs veelal online en uit contact plaatsvindt, én er daarbij ook nog eens weinig ruimte is voor de eigen inbreng van studenten. Als je gebruik maakt van blended onderwijs is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor community-leren.

In deze blog vertel ik je meer over community-leren en deel ik een praktische checklist die je inzicht geeft in de balans tussen de drie domeinen van community-leren in jouw (blended) onderwijsontwerp. Bij blended onderwijs ligt de nadruk op gezamenlijke kennisconstructie; “het leren is een sociaal proces.” In dit sociale proces geven ontwerpkeuzes als actief- en contextueel leren richting aan je onderwijsontwerp. Ontwerp je blended onderwijs daarom goed, waarbij je oog blijft houden voor interactie en verbinding tussen 1) docent en student, 2) studenten onderling en 3) met de leerinhoud. Hoe blijf je als docent oog houden voor verbinding en interactie? En hoe geef je dat gestructureerd vorm?

Hier biedt het ‘community of inquirymodel’ (Garrison & Arbaugh, 2007) houvast. Dit model gaat uit van community-leren dat bestaat uit twee ideeën over leren:

  • Community; de sociale aard van onderwijs. Interactie en samenwerking spelen essentiële rollen bij actieve kennisconstructie van studenten. De student leert als onderdeel van het geheel.
  • Inquiry; het leren zelf. De student construeert individueel kennis en geeft hier betekenis aan.

Met het toepassen van dit model creëer je een leeromgeving voor studenten die alle functies van onderwijs aanspreekt (kwalificatie, socialisatie en subjectivering) en verhoog je de interactie en betrokkenheid van studenten. In het model van community of inquiry wordt uitgegaan van drie domeinen, die in constante wisselwerking zijn met elkaar: social presence, cognitive presence en teaching presence. Bijvoorbeeld: De docent (teacher presence) creëert een klimaat waarin sociale interactie plaatsvindt (social presence) en kiest passende leeractiviteiten en leerinhoud (cognitive presence). Door gebruik te maken van deze drie domeinen bij het ontwerpen van onderwijs,  wordt aandacht besteed aan meer dan alleen het overdragen van kennis en vaardigheid.

Wil je weten in welke mate jouw onderwijsontwerp bijdraagt aan community-leren? Download dan de checklist. Zijn de drie domeinen uit het community of inquiry- model in balans, of valt er nog ergens winst te behalen? Check het hier en (her)ontwerp je onderwijs optimaal!

Bronnen:

Blended learning en onderwijsontwerp. Van theorie naar praktijk, door B. Last & S. Jongen, 2021, p. 195.

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *